Werkwijze

Gemeenten en provincie hebben de krachten gebundeld en één loket ingericht voor advies, informatie of een intake met een coördinator. De coördinator geeft je informatie over de mogelijkheden van:

en over de procedure om je initiatief in te dienen:

Wil je contact met de coördinator: mail leefbaarplatteland@flevoland.nl

Uitgangspunten

Het werken aan een goede toekomst voor elke Flevolander doen we natuurlijk niet alleen. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en overheden ontstaan er projecten die onze inwoners vooruithelpen. Kleine én grote projecten die eraan bijdragen dat we hier fijn kunnen (blijven) leven, wonen en werken. Onze uitgangspunten:

  1. de ideeën en activiteiten van onze inwoners staan centraal
  2. gemeenten ondernemen zelf al veel om de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen, Leefbaar Platteland sluit daarbij aan
  3. voor grote projecten is er de Europese subsidieregeling Leader, Leefbaar Platteland is aanvullend op deze subsidieregeling.

Eigen bijdrage

Om voor financiering in aanmerking te komen moet je onder meer laten zien dat jouw initiatief aansluit bij het programma Leefbaar Platteland en dat er draagvlak in de gemeenschap is. Een voorwaarde voor cofinanciering is dat er een eigen bijdrage is van 50% van de kosten voor het initiatief. De overige 50% kan via de subsidieregeling Leefbaar Platteland aangevraagd worden.

Regeling

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 1 juni 2021 de nadere regels over de inhoudelijke criteria van Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 vastgesteld. In deze nadere regels staat waaraan subsidieaanvragen worden getoetst en de procedure die daarbij wordt gevolgd voor initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie, de leefbaarheid van het Flevolandse platteland en de stad-platteland-relatie.