Eigen bijdrage

Om voor financiering in aanmerking te komen moet je onder meer laten zien dat jouw initiatief aansluit bij het programma Leefbaar Platteland en dat er draagvlak in de gemeenschap is. Een voorwaarde voor cofinanciering is dat er een eigen bijdrage is van 50% van de kosten voor het initiatief. De overige 50% kan via de subsidieregeling Leefbaar Platteland aangevraagd worden.