Voorwaarden

Om voor subsidie van het programma Leefbaar Platteland in aanmerking te komen moet het initiatief voldoen aan de criteria zoals genoemd in artikel 7 en 12 uit de nadere regels.

Een initiatief dat gericht is op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie:

  • draagt bij aan sociale cohesie en daarmee leefbaarheid
  • is een initiatief van onderop
  • is robuust
  • is financieel haalbaar
  • is overdraagbaar
  • draagt bij aan ‘planet’
  • heeft een goede verhouding tussen de bijdrage aan de leefbaarheid en de kosten die ervoor worden gemaakt

De adviescommissie zal punten toekennen aan het initiatief volgens bovenstaande criteria. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het initiatief in totaal minimaal 9 punten scoren.
Het initiatief dient minimaal 1 punt te scoren bij het criterium ‘bijdrage aan sociale cohesie en leefbaarheid’, minimaal 1 punt voor ‘initiatief van onderop’ en minimaal 1 punt voor ‘financiële haalbaarheid’.