Projectvoorstel

Wat heb je nodig als je een aanvraag wilt indienen:

Algemeen

 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.
 • Een samenwerkingsverklaring indien je de aanvraag indient namens een bewonersgroep.

Bij een initiatief gericht op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie

 • Een inhoudelijk plan met een duidelijke verwijzing naar artikel 7 en 12 van de nadere regels.
 • Een begroting van inkomsten (inclusief opgave van andere bijdragen) en uitgaven.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.

Bij een initiatief gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek

 • Een plan waarin een bepaald idee voor de sociale cohesie of leefbaarheid op het platteland duidelijk beschreven staat en waarom een voorbereidend of verkennend haalbaarheidsonderzoek hierbij nodig is.
 • Een begroting van inkomsten (inclusief eigen bijdrage) en uitgaven.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.

Vraag je de subsidie aan als stichting of vereniging?

Dan verwachten wij ook:

 • De statuten (als je voor het eerst subsidie aanvraagt).
 • Het jaarverslag en de jaarrekening van voorgaand jaar (als je voor het eerst subsidie aanvraagt).
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de vereniging of stichting is.
 • Een verklaring van de belastingdienst indien je de btw over de kosten niet kunt verrekenen.