Leefbaarheid

Wie wil het niet: een toekomstbestendige en betrokken leefomgeving. Een leefomgeving die aantrekkelijk is en aantrekkingskracht heeft. Wat heb jij nodig om goed te leven, wonen en werken? Deel het met ons. We vinden een goed leven op het platteland belangrijk en de ervaring en beleving van onze inwoners staat daarbij centraal. Met het programma Leefbaar Platteland kunnen we bijdragen aan die leefbaarheid zoals op het gebied van sport, natuur, cultuur, duurzaamheid, recreatie of toerisme.

Sociale cohesie

Omdat je er woont of werkt weet je als geen ander wat er nodig is voor jouw omgeving. We dagen je uit om die behoeften met ons te delen. Het gaat om initiatieven die de maatschappelijke verbondenheid op het platteland vergroten. We willen er samen voor zorgen dat we de energie en inspiratie van inwoners volop benutten. Kortom: een verbonden platteland met betrokken inwoners.

Haalbaarheidsonderzoek

Soms zijn er hele goede ideeën, maar is nog niet duidelijk hoe het initiatief moet worden opgezet, wat de mogelijkheden of gevolgen ervan zijn of wat het gaat kosten. Dan kan je een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Wij kunnen vanuit het programma Leefbaar Platteland onder voorwaarden bijdragen in de kosten voor een dergelijk haalbaarheidsonderzoek tot maximaal € 5.000.