Leefbaar Platteland

Je hebt als inwoner van Flevoland vast ideeën om je leefomgeving te verbeteren. Bijvoorbeeld een plek om te bewegen in het groen of een ontmoetingsplaats voor de hele wijk. Vaak stranden ideeën omdat ze tijd en geld kosten.

Fonds Leefbaar Platteland is speciaal in het leven geroepen om ideeën voor de dorpen en buitengebieden van Flevoland te ondersteunen. Zoals initiatieven die zorgen voor meer saamhorigheid en levendigheid, waarbij inwoners met elkaar de schouders eronder zetten. Voor dit soort initiatieven is subsidie beschikbaar en persoonlijk contact voor informatie en advies.

Heb jij ook een idee? Neem dan contact op met de coördinator Leefbaar Platteland: 06-501 78 747 (werkdagen op maandag, dinsdag en donderdag) of leefbaarplatteland@flevoland.nl

Nieuws

Onze ideeënbus komt naar je toe

Je hebt vast ideeën waardoor jouw buurt levendiger wordt. Ideeën waarmee meer saamhorigheid ontstaat. Misschien een plek om samen te…

visual ideeënbus Leefbaar Platteland

Nieuwsbrief Leefbaar Platteland - april 2022

Adviescommissievergadering De adviescommissie onder leiding van voorzitter Henk Noome boog zich in februari over een nieuwe reeks binnengekomen subsidieaanvragen Leefbaar…

Verzameling microfoons

Initiatievenkaart

Bekijk hier voorbeelden van gesubsidieerde Flevolandse leefbaarheidsprojecten. Klik op een icoontje op de kaart voor meer informatie over het betreffende project.