Communicatiehandreiking

Is er voor jullie initiatief subsidie toegekend uit het Fonds Leefbaar Platteland? Bij alle publicaties of openbare kennis over het gesubsidieerde initiatief vermelden jullie dan dat het initiatief met subsidie van de provincie Flevoland is of wordt gerealiseerd. Deze pagina helpt jullie bij deze communicatie. We verwachten dat jullie in ieder geval het volgende doen als jullie een positieve subsidiebeschikking voor jullie project hebben ontvangen:

Meewerken aan publicaties

Medewerking verlenen aan on- en offline publicaties die de Provincie Flevoland rondom jullie gesubsidieerde project gaat vervaardigen. Bijvoorbeeld bij het maken van een film, afnemen interview, verstrekken fotomateriaal etc.

Gebruik logo Fonds Leefbaar Platteland

Vermeld het onderstaande logo op jullie website, brochures en andere communicatie-uitingen bij alle communicatie over het gesubsidieerde project. Als je het logo online gebruikt, maak dan een link naar www.leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl

logo Leefbaar Platteland gesubsidieerde projecten

 

download logo (JPG, 364 kb)
download logo (PNG, 73 kb)

Inzet social media kanalen

Zet jullie sociale mediakanalen in voor berichten over de projectondersteuning van Fonds Leefbaar Platteland en tag hierin de Provincie Flevoland:

– op Twitter: @FlevoNieuws
– op Facebook: @ProvincieFlevoland
– op Instagram: @provincie_flevoland
– op LinkedIn: @ProvincieFlevoland

Persbericht/nieuwsbericht

Verstuur een persbericht of nieuwsbericht over jullie project en de subsidie die je van Fonds Leefbaar Platteland ontvangt. Hiervoor kan je (een deel van) de tekst over Fonds Leefbaar Platteland gebruiken:

“Fonds Leefbaar Platteland ondersteunt goede ideeën voor de dorpen en buitengebieden van Flevoland. In de vorm van subsidie en persoonlijk contact voor informatie en advies. Met het Fonds Leefbaar Platteland wil de provincie Flevoland bijdragen aan meer sociale verbondenheid van inwoners en daarmee de leefbaarheid vergroten. Het fonds steunt initiatieven waarbij mensen onderling met elkaar zijn verbonden bijvoorbeeld met het ervaren en beleven rondom één of meerdere thema’s zoals sport, natuur, cultuur, duurzaamheid, recreatie of toerisme.”

Fotomateriaal

Stuur minimaal twee goede foto’s van je project naar leefbaarplatteland@flevoland.nl; zorg ervoor dat deze foto’s door de Provincie Flevoland rechtenvrij te gebruiken zijn in al haar on- en offline publicaties. De foto’s gebruikt de Provincie Flevoland onder andere online op de initiatievenkaart, in het overzicht gerealiseerde initiatieven, in nieuwsbrieven, in sociale mediaberichten en via persberichten aan lokale en provinciale media.

Vragen?

Als je vragen hebt neem dan contact op met de coördinator Leefbaar Platteland (werkdagen maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagmiddag):