Regeling

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 1 juni 2021 de nadere regels over de inhoudelijke criteria van Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 vastgesteld. In deze nadere regels staat waaraan subsidieaanvragen worden getoetst en de procedure die daarbij wordt gevolgd voor initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie, de leefbaarheid van het Flevolandse platteland en de stad-platteland-relatie.