Beoordeling van je initiatief

Adviescommissie

Om te beoordelen of je initiatief voldoet aan de doelen van de regeling is er een adviescommissie Leefbaar Platteland. Deze commissie brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten, die vervolgens een besluit neemt over het toekennen van subsidie. De adviescommissie Leefbaar Platteland wordt door Gedeputeerde Staten van Flevoland aangesteld.

De adviescommissie bestaat uit diverse personen uit verschillende hoeken van de samenleving. De adviescommissie komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn zij de ambassadeurs van en voor onze inwoners.

Beoordeling

De adviescommissie Leefbaar Platteland geeft een aantal punten per criterium volgens het puntensysteem zoals opgenomen in artikel 7 en 12 uit de nadere regels en zal het toekennen van de punten schriftelijk motiveren. Met deze beoordeling over haalbaarheid, doel en kosten brengt zij het advies uit aan Gedeputeerde Staten.

Pitch

We vinden je verhaal bij het initiatief ook belangrijk. Daarom kun je een pitch houden voor de adviescommissie. In een korte presentatie geef je een toelichting op het doel, het thema en de totstandkoming van je initiatief. Wil je meer informatie over de pitch, neem dan contact op met de coördinator via leefbaarplatteland@flevoland.nl.

Besluit

Gedeputeerde Staten informeren je per brief over het besluit en het beschikken van de subsidie. Als de subsidie voor je initiatief is toegekend, kan je van start! We maken afspraken over de verantwoording van deze subsidie. In de beschikking die je hebt ontvangen staat welke informatie je wanneer moet aanleveren.