Financiering

Algemeen

  • het programma Leefbaar Platteland draagt bij in de kosten van initiatieven en activiteiten die de leefbaarheid in het algemeen en sociale cohesie in het bijzonder op het platteland verbeteren. Het is een bijdrage van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000, waarbij een eigen bijdrage van minimaal 50 % een vereiste is.
  • het programma Leefbaar Platteland kan onder voorwaarden bijdragen in de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek tot maximaal € 5.000. Dit kan je helpen als er wel ideeën zijn, maar nog niet duidelijk is hoe het moet worden opgezet, wat de mogelijkheden of gevolgen ervan zijn of wat het gaat kosten.