Uitgangspunten

Het werken aan een goede toekomst voor elke Flevolander doen we natuurlijk niet alleen. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en overheden ontstaan er projecten die onze inwoners vooruithelpen. Kleine én grote projecten die eraan bijdragen dat we hier fijn kunnen (blijven) leven, wonen en werken. Onze uitgangspunten:

  1. de ideeën en activiteiten van onze inwoners staan centraal
  2. gemeenten ondernemen zelf al veel om de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen, Leefbaar Platteland sluit daarbij aan
  3. voor grote projecten is er de Europese subsidieregeling Leader, Leefbaar Platteland is aanvullend op deze subsidieregeling.