Monitoring en evaluatie

In de periode van start tot realisatie van het project blijven we graag betrokken. Daarom nemen we regelmatig contact met je op. We houden onszelf scherp door de projecten te monitoren en evalueren.