Voor aanvragers

Heb je een idee dat de sociale verbinding tussen mensen en de leefbaarheid op het Flevolandse platteland vergroot? Op deze pagina lees je of jouw initiatief in aanmerking komt voor subsidie via het Fonds Leefbaar Platteland.

Wat past bij het Fonds Leefbaar Platteland?

Een groep inwoners die met hun plan verschillende mensen met elkaar in verbinding brengen en die de kwaliteit van leven in hun dorp, wijk of buitengebied vergroten. Inwonersinitiatieven die de leefbaarheid bevorderd en initiatieven die mensen met elkaar verbinden zoals het herhaald mensen bij elkaar brengen waardoor er een sociale ontmoeting kan ontstaan. De groep inwoners steekt daarbij zelf de handen uit de mouwen; ze nemen het initiatief, werken een plan uit, werken samen met meerdere verschillende groepen mensen in de voorbereiding en uitvoering en zorgen er bijvoorbeeld ook voor dan andere partijen worden aangesproken om een deel van het project te bekostigen.

Tot welke gebied behoort het platteland van Flevoland?

De plannen moeten betrekking hebben op de leefbaarheid in de dorpen en het buitengebied van Flevoland. De stedelijke kernen van Almere en Lelystad worden daarbij niet meegerekend, maar de buitengebieden van deze twee steden wel.

Wie kunnen er een aanvraag indienen?

 • Een groep mensen (bijvoorbeeld buurtbewoners, informele buurtverenigingen of buurtcommissies/-werkgroepen).
 • Officiële organisaties met een sociaal-maatschappelijk doel (bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen); zij moeten wel aantonen dat het plan vanuit de samenleving komt en de uitvoering bij inwoners ligt.
Kaart van Flevoland met onderscheid stedelijke kernen van Almere en Lelystad en overig landelijk gebied.
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Wanneer kun je een aanvraag indienen?

Het subsidieplafond voor projecten ‘Leefbaarheid en sociale cohesie’ bedraagt in totaal € 1.300.000. Dit totaal is beschikbaar gesteld tot en met 2023 en verdeeld over deze 3 jaren:

 • € 450.000 als subsidieplafond voor 2021
 • € 550.000 als subsidieplafond voor 2022
 • € 300.000 als subsidieplafond voor 2023

Dit houdt in dat aanvragers het hele jaar door aanvragen kunnen indienen totdat het subsidieplafond is bereikt. De kosten waarvoor je een beroep kunt doen op het Fonds Leefbaar Platteland zijn in alle gevallen eenmalig. Alleen voor het realiseren van het project zoals kosten voor voorbereiding, onderzoek, aankoop, personeel en inzet vrijwilligers, promotie en publiciteit. Daarbij geldt dat je bij ons alleen subsidie vóóraf kunt aanvragen. Wij dragen nooit bij in kosten die ten tijde van het indienen van de aanvraag al zijn gemaakt.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. Dit bedrag is dan maximaal 50% van de kosten van het initiatief. De overige 50% regel je zelf vanuit een eigen bijdrage, sponsoring etc.

Beoordelingscriteria aanvragen

Aanvragen die bij het Fonds Leefbaar Platteland aansluiten worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Draagt bij aan sociale cohesie en daarmee leefbaarheid
 • Is een initiatief van onderop
 • Is robuust
 • Is financieel haalbaar
 • Is overdraagbaar
 • Draagt bij aan ‘planet’
 • Heeft een goede verhouding tussen de bijdrage aan de leefbaarheid en de kosten die ervoor worden gemaakt

Uitzonderingen

 • Er is geen subsidie mogelijk voor projecten gericht op een economische bevordering.
 • Er is geen subsidie mogelijk voor individuen.
 • Er is geen subsidie mogelijk voor kosten die al gemaakt zijn.
 • Er is geen subsidie mogelijk voor exploitatiekosten van een stichting/vereniging zoals onderhoud, personeelskosten, uitbreiding of verbetering van aanwezige objecten.

Overige fondsen die jouw initiatief kunnen helpen

Voldoet je initiatief niet aan de criteria? Of zoek je nog extra geld naast de subsidieaanvraag bij Fonds Leefbaar Platteland? Denk dan ook aan onderstaande fondsen/regelingen:

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Lees de antwoorden op veelgestelde vragen, gebruik onze routekaart of neem contact op met de coördinator Leefbaar Platteland.