Voor aanvragers

De subsidieregeling Fonds Leefbaar Platteland is per 1-1-2024 beëindigd. Het is niet meer mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen.

Heb je een idee voor meer saamhorigheid en levendigheid op het Flevolandse platteland? Op deze pagina lees je of jouw idee in aanmerking komt voor subsidie via het Fonds Leefbaar Platteland.

Welke ideeën passen bij het Fonds Leefbaar Platteland?

Initiatieven waarbij groepen mensen samenkomen voor ontmoeting, sport, spel, recreatie of beleving waarmee de kwaliteit van het sociale leven in een Flevolands dorp, wijk of buitengebied groter wordt. Het initiatief is een behoefte vanuit inwoners zelf met wensen voor hun leefomgeving en de handen hiervoor uit de mouwen steken; ze nemen het initiatief, werken een idee uit tot een plan, zoeken samenwerking met andere groepen mensen in de voorbereiding en uitvoering en zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat andere partijen worden gevonden om een deel van het project te bekostigen.

Tot welke gebied behoort het platteland van Flevoland?

De initiatieven moeten gaan over de leefbaarheid in de dorpen en het buitengebied van Flevoland. De stedelijke kernen van Almere en Lelystad worden daarbij niet meegerekend, maar de buitengebieden van deze twee steden wel.

Kaart van Flevoland met onderscheid stedelijke kernen van Almere en Lelystad en overig landelijk gebied.
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Wie kunnen er een aanvraag indienen?

 • Een groep inwoners (bijvoorbeeld buurtbewoners, werkgroepen).
 • Verenigingen en stichtingen (officiële organisaties met een sociaal-maatschappelijk doel; zij moeten wel aantonen dat het plan vanuit de samenleving komt en de uitvoering bij inwoners/vrijwilligers ligt).

Subsidie voor een project of een haalbaarheidsonderzoek

De omschrijving van ‘project’ betekent dat er een begin- en een einddatum is en een eindresultaat.


Soms zijn er hele goede ideeën, maar is nog niet duidelijk hoe het initiatief moet worden opgezet naar een project of wat het gaat kosten. Dan is een haalbaarheidsonderzoek handig. Het is mogelijk om eerst subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen en na afronding daarvan een subsidieaanvraag voor het project.

Wanneer kun je een aanvraag indienen?

De subsidieregeling loopt van 2021 tot en met 2023. Gedurende het hele jaar kan je aanvragen indienen. De beoordeling van de aanvragen is 4 à 5 maal per jaar op flexibele momenten. Wil je exacter weten wanneer er beslist wordt over je aanvraag? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief waarin we deadlines vermelden waarop een aanvraag binnen moet zijn gekoppeld aan termijnen wanneer je de beslissing over je aanvraag kunt verwachten. Stuur hiervoor een mail naar mailto:leefbaarplatteland@flevoland.nl o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief’.

Voor welke kosten kan je subsidie krijgen?

De kosten voor het realiseren van het project zoals kosten voor voorbereiding, onderzoek, aankoop materialen en producten, personeel, vrijwilligers, promotie en publiciteit. De kosten waarvoor je een beroep kunt doen op het Fonds Leefbaar Platteland zijn in alle gevallen eenmalig. Daarbij geldt dat je bij ons alleen subsidie vóóraf kunt aanvragen; we dragen nooit bij in kosten die voor het indienen van de aanvraag al zijn gemaakt tenzij het voorbereidings- of onderzoekskosten betreffen waarvan facturen aanwezig zijn.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Projectsubsidie is minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. Dit bedrag is dan maximaal 50% van de kosten van het initiatief. Bijvoorbeeld: de totale projectkosten zijn € 15.000,- dan kan je maximaal € 7.500,- subsidie aanvragen; het overige benodigde geld haal je op via andere acties, fondsen, sponsoring etc.

Haalbaarheidsonderzoeksubsidie is maximaal 90% van de onderzoekskosten met een max van € 5.000,-, de overige 10% leg je zelf in.

Beoordelingscriteria aanvragen

Subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Draagt bij aan sociale cohesie en daarmee leefbaarheid.
 • Is een initiatief van onderop.
 • Is robuust.
 • Is financieel haalbaar.
 • Is overdraagbaar.
 • Draagt bij aan ‘planet’.
 • Heeft een goede verhouding tussen de bijdrage aan de leefbaarheid en de kosten die ervoor worden gemaakt.

Lees op de pagina ‘beoordeling van jouw aanvraag’ meer over wat deze criteria betekenen.

Uitzonderingen subsidieaanvraag

 • Er is geen subsidie mogelijk voor projecten bedoeld om winst te maken.
 • Er is geen subsidie mogelijk voor 1 persoon.
 • Er is geen subsidie mogelijk voor kosten die al gemaakt zijn behalve voorbereidings- en onderzoekskosten waar facturen van zijn.
 • Er is geen subsidie mogelijk voor exploitatiekosten van een stichting/vereniging zoals onderhoud, personeelskosten, uitbreiding of verbetering van aanwezige objecten.
 • Er is geen subsidie mogelijk voor activiteiten die de initiatiefnemers al eens eerder hebben georganiseerd.

Vragen of hulp nodig?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Lees de antwoorden op veelgestelde vragen, gebruik onze routekaart of neem contact op met de coördinator Leefbaar Platteland.
De coördinator Leefbaar Platteland is jouw persoonlijke contact in het hele voortraject van idee tot aan de subsidieaanvraag. Hier kun je terecht met alle vragen. Onze coördinator denkt graag met je mee en geeft je advies en handige tips. Zo kan je ook jouw projectplan en begroting toesturen voordat je deze officieel indient als subsidieaanvraag. De coördinator kan je eventueel op aandachtpunten wijzen. Bel of WhatsApp de coördinator op 06-501 78 747 of mail naar leefbaarplatteland@flevoland.nl