Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de subsidieregeling Fonds Leefbaar Platteland? Hier vind je de meeste antwoorden. Staat jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met de coördinator Leefbaar Platteland. De contactgegevens staan onderaan elke pagina. Voor alle regels en voorwaarden van de subsidie zijn de Nadere Regels en de Subsidieverordening altijd leidend. Deze vind je online op lokaleregelgeving.overheid.nl onder: Nadere regels Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023  en Algemene subsidieverordening Flevoland.

1. Ik heb ideeën, maar hoe maak ik hier een plan van en hoe krijg ik mensen bij elkaar die met me mee gaan doen?

Op de webpagina ‘Handige documenten’ staan hulpmiddelen die je verder helpen. Maar neem vooral ook contact op met de coördinator Leefbaar Platteland. Deze is er speciaal om mee te denken en de weg te wijzen. De contactgegevens staan onderaan elke pagina.

2. Wij hebben elk jaar een evenement in ons dorp; kunnen we hiervoor een bijdrage aanvragen?

Alleen een eenmalige activiteit, een activiteit dat voor het eerst wordt uitgevoerd of een bestaande activiteit die een upgrade krijgt zodat het nieuw lijkt, kan in aanmerking komen voor subsidie van Fonds Leefbaar Platteland.

3. Wat is sociale cohesie?

De verbondenheid tussen (groepen) mensen, het naar elkaar omkijken. Het is de bedoeling dat de projecten die subsidie krijgen vanuit het Fonds Leefbaar Platteland, bijdragen aan het versterken van deze verbondenheid. Zo kan je denken aan het onderlinge contact tussen verschillende (groepen) mensen dat bij aanvang van het project nog beperkt is maar door het project vergroot wordt. Of initiatieven waarbij de contacten tussen groepen van mensen gestimuleerd worden.

4. Wat is het platteland van Flevoland voor de subsidieaanvraag?

Heel Flevoland, behalve de stedelijke kernen van Almere en Lelystad. De kaart op de website geeft aan waar de overgang ligt van de stedelijke kernen naar platteland.

5. Wat is een samenwerkingsverband en waarom is dat belangrijk?

Dit is een groep inwoners die de intentie heeft om samen een project uit te voeren. Dit is van belang omdat het laat zien dat meerdere mensen uit het gebied het project belangrijk vinden en bereid zijn zich hiervoor in te zetten. Het formulier voor de verklaring van het samenwerkingsverband.

6. Kunnen bedrijven ook een subsidieaanvraag indienen?

Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Een samenwerkingsverband van inwoners ook. Als één of meerdere deelnemers van dit samenwerkingsverband naast inwoner ook bedrijfseigenaar is, dan moet dat bedrijf/de bedrijven losstaan van de subsidieaanvraag. Met andere woorden; de inwoner kan zijn bedrijfsmatige kosten voor het project niet opvoeren als kosten in de projectbegroting van de subsidieaanvraag.

7. Ik ben inwoner van het platteland en ik heb een plan voor mijn woonomgeving, kan ik dan een subsidieaanvraag indienen?

Bijna, zorg er eerst voor dat er draagvlak is voor je plan door andere mensen in je woonomgeving erbij te betrekken. Van de coördinator Leefbaar Platteland kun je advies krijgen hoe je dit het beste kunt aanpakken. Zodra je een groep inwoners bij elkaar hebt, kan je deze samenbrengen in een samenwerkingsverband: formulier samenwerkingsverband..

8. Wat is het verschil tussen het subsidieprogramma LEADER en Fonds Leefbaar Platteland?

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat nieuwe projecten op het Flevolandse platteland helpt realiseren op economisch, ecologisch en/of sociaal gebied. De verdeling van de dekking voor de projectkosten is 60% overheid en 40% niet-overheid. LEADER subsidie is minimaal € 30.000 tot maximaal € 500.000. Kijk voor meer informatie op de LEADER website.

Fonds Leefbaar Platteland is een provinciaal subsidieprogramma gericht op inwoners van het platteland in Flevoland. De subsidie kan tot maximaal 50% van de totale projectkosten dekken met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 50.000. De subsidie is bedoeld voor nieuwe projecten van en voor inwoners waarbij zij de sociale cohesie willen versterken en daarmee hun leefomgeving willen verbeteren.

9. Is het Fonds Leefbaar Platteland hetzelfde als het Fonds Leefbaarheid?

Nee, het Fonds Leefbaarheid (formele naam: Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied) was een subsidieregeling in de periode van 2017-2019 en is nu dus niet meer actief. Dit fonds heeft wel een basis gevormd voor het huidige Fonds Leefbaar Platteland. De subsidieregeling van het Fonds Leefbaar Platteland loopt van 2021-2023.

10. Kan een stichting of vereniging buiten Flevoland ook een subsidieaanvraag indienen?

Ja, het is niet noodzakelijk dat deze aanvragers in Flevoland gevestigd zijn; zolang de aanvraag maar ten goede komt aan het platteland van Flevoland en de uitvoering ervan bij één of meerdere bewonersgroepen uit Flevoland ligt.

11. Wanneer hoor ik of mijn aanvraag voor subsidie in aanmerking komt?

De behandelingstermijn is maximaal 22 weken (bijna 5 maanden), vanaf het moment dat je de aanvraag hebt ingediend. Dat is de maximale tijd die nodig is voor de behandeling door de Adviescommissie, het besluit van Gedeputeerde Staten en de officiële bekendmaking. Mocht de aanvraag onverhoopt worden afgewezen door de Adviescommissie en je besluit de aanvraag nog een keer in te dienen, dan wordt de aanvraag als een nieuwe aanvraag gezien en start de behandelingstermijn van maximaal 22 weken opnieuw. Wij geven dan ook het dringende advies een aanvraag altijd eerst voor te leggen aan de coördinator Leefbaar Platteland.