Jouw aanvraag indienen

Ben je klaar om een subsidieaanvraag bij Fonds Leefbaar Platteland in te dienen? Controleer dan eerst nog even onderstaande benodigdheden en zorg dat deze documenten allemaal in bestandsformaat PDF zijn opgeslagen en klaarstaan op je computer. Daarna klik je op de knop onderaan deze pagina om de subsidieaanvraag te starten.

Benodigd bij subsidieaanvraag project:

 • Een projectplan met inhoudelijk een duidelijke verwijzing naar de subsidiecriteria van artikel 12 van de nadere regels.
 • Een sluitende projectbegroting met daarin de inkomsten en uitgaven van het project.
 • Bijlagen waarnaar je in de projectbegroting verwijst zoals offertes, e-mails, overzicht inzet vrijwilligersuren etc.
 • Als je een stichting of vereniging bent:
  • De statuten;
  • Het jaarverslag en de jaarrekening van voorgaand jaar;
  • Een verklaring van de belastingdienst als je de btw over de kosten niet kunt verrekenen.
 • Als je een groep inwoners bent:
 • Een bewijsstuk zoals een kopie bankpas waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.

Benodigd bij subsidieaanvraag haalbaarheidsonderzoek:

 • Een plan waarin een bepaald idee voor saamhorigheid of leefbaarheid op het platteland duidelijk beschreven staat en waarom een voorbereidend of verkennend haalbaarheidsonderzoek hierbij nodig is.
 • Een begroting van inkomsten (inclusief eigen bijdrage) en uitgaven.
 • Getekende offerte van de organisatie die het haalbaarheidsonderzoek uitvoert.
 • Een verklaring van de belastingdienst als je de btw over de kosten niet kunt verrekenen.
 • Een bewijsstuk zoals een kopie bankpas waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.