Jouw aanvraag indienen

Ben je klaar om een subsidieaanvraag bij Fonds Leefbaar Platteland in te dienen? Controleer dan eerst nog even deze aandachtspunten:

Wat is nodig bij indiening subsidieaanvraag gericht op het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid:

  • Een projectplan met inhoudelijk een duidelijke verwijzing naar de subsidiecriteria van artikel 12 van de nadere regels.
  • Een sluitende projectbegroting met daarin de inkomsten en uitgaven van het project.

Wat is nodig bij indiening subsidieaanvraag gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek:

  • Een plan waarin een bepaald idee voor de sociale cohesie of leefbaarheid op het platteland duidelijk beschreven staat en waarom een voorbereidend of verkennend haalbaarheidsonderzoek hierbij nodig is.
  • Een begroting van inkomsten (inclusief eigen bijdrage) en uitgaven.

Vraag je de subsidie aan als stichting of vereniging?

  • De statuten (als je voor het eerst subsidie aanvraagt).
  • Het jaarverslag en de jaarrekening van voorgaand jaar (als je voor het eerst subsidie aanvraagt).
  • Een verklaring van de belastingdienst als je de btw over de kosten niet kunt verrekenen.

Vraag je de subsidie aan als bewonersgroep?

Algemeen

  • Alle documenten die je indient zijn in bestandstype PDF.
  • Een bewijsstuk (zoals een kopie bankafschrift * of bankpas) waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is. * Het saldo en betalingsdetails op het bankafschrift mag je afschermen.

Alles gecheckt? Dan ben je klaar om je aanvraag in te dienen.