Extra aanvraagronde Fonds Leefbaar Platteland

Het provinciale Fonds Leefbaar Platteland krijgt een extra aanvraagronde. Inwoners, stichtingen en verenigingen hebben nu tot en met 15 oktober 2023 de tijd om subsidie aan te vragen. Eerst was de definitieve datum nog 31 juli 2023. Omdat er belangstelling is voor de subsidieregeling en er nog subsidiebudget beschikbaar is, komt er een extra aanvraagronde.

Van idee naar subsidieaanvraag

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Lique Hafkamp is projectcoördinator van het Fonds Leefbaar Platteland. Zij begeleidt mensen in het proces van idee tot en met het indienen van een subsidieaanvraag. Initiatiefnemers kunnen tot maximaal de helft van de kosten van hun idee subsidie krijgen. De subsidie is minimaal € 5.000,- en maximaal € 50.000,-. “Als een idee niet aan de voorwaarden niet voldoet, dan denk ik mee waar het idee wel mogelijk kans heeft op financiële ondersteuning. Zo maken we samen de buurt nog fijner.” Aldus Lique.

Succesvolle projecten

Een voorwaarde voor subsidie is dat inwoners betrokken zijn bij het idee, de uitvoering en de realisatie van het initiatief. Enkele voorbeelden van succesvolle projecten die al met behulp van het fonds zijn uitgevoerd:

Op de website van het fonds staan nog meer voorbeelden van initiatieven.

Subsidie aanvragen

Ook een idee dat bijdraagt aan de toekomst van het platteland van Flevoland? Dan kunt u dus nog tot en met 15 oktober 2023 terecht bij het Fonds Leefbaar Platteland. Hoe u subsidie aanvraagt, leest u in het provinciale loket. Onze projectcoördinator Lique helpt u graag bij het realiseren van uw idee. Zij is bereikbaar via 06 – 5017 8747 of leefbaarplatteland@flevoland.nl. Daarnaast organiseert zij tussen 29 augustus en 27 september 2023 wekelijks spreekuren. Ga naar de website van het fonds om u hiervoor aan te melden.

Over Fonds Leefbaar Platteland

Fonds Leefbaar Platteland is 15 juni 2021 opgericht voor Flevolanders. Met dit fonds ondersteunt de provincie leefbaarheidsinitiatieven voor een vitaal Flevolands platteland. Leefbaarheidsinitiatieven zorgen voor meer contact tussen groepen mensen en verbeteren daarmee de leefbaarheid in een buurt, dorp of gebied. Het gaat dus om initiatieven die de kwaliteit van het wonen in de dorpen en het buitengebied in Flevoland vergroten. De subsidie uit het fonds is niet bedoeld voor de grotere steden zoals Almere en Lelystad. De rest van Flevoland komt er wel voor in aanmerking.