Buurtspeeltuin - Urk

Naast De Reling/Nagel op Urk ligt buurtspeeltuin De Toppers waar de buurtvereniging zich al lange tijd voor inzet om deze beter, veiliger en uitgebreider te maken. Voor de laatste en afrondende fase is geld opgehaald bij fondsen, de gemeente Urk en is er subsidie toegekend van ruim € 30.000 van het Fonds Leefbaar Platteland.

Lees het gehele nieuwsbericht.

kinderen in speeltuin
kinderen maken schoon in buurtspeeltuin
buurtgenoten maken speeltafel