Tuinspeelkamer in Tollebeker Jachtweide

De Tollebeker Jachtweide wordt een nieuwe ontmoetingsplek in het dorp Tollebeek. De Jachtweide komt op het grasveld voor twee basisscholen en moet plek bieden voor ontmoeting, sport en ontspanning. Er is al veel geld opgehaald, maar er was nog een tekort voor de Tuinspeelkamer. Dit laatste onderdeel van de Jachtweide wordt nu ook gerealiseerd, mede dankzij € 50.000 subsidie van Fonds Leefbaar Platteland.

De Tuinspeelkamer is een gemeenschappelijke buitenruimte. Voor de kinderen van de beide scholen, ouderen uit het dorp, ouders die hun kinderen naar de opvang of school hebben gebracht, als afspreekplek voor activiteiten en voor jongeren om elkaar te ontmoeten.

De Tuinspeelkamer wordt verlicht en ingericht met een vlinder-, pluk- en fruittuin. Er komen speelelementen van natuurlijke materialen zoals een heuvelglijbaan, palenbos en andere speelmogelijkheden. Er komen daarnaast een siertuin met beplanting, zitbankjes en wandelpaden waar mensen in een rolstoel ook gebruik van kunnen maken.

Het initiatief is van dorpsbelang Tollebeek die alle ideeën voor de invulling van de Tollebeker Jachtweide hebben opgehaald met dorpsbijeenkomsten. Tollebekers ondernamen acties om geld op te halen. Zo waren er een sponsorloop en een succesvolle veiling. Ook heeft de gemeente Noordoostpolder bijgedragen en zijn er subsidies toegekend waaronder de Europese subsidieregeling LEADER.