Versterken Boer-Burger contact - Lelystad

Stichting Lelystadse Boer heeft subsidie ontvangen voor het initiatief ‘Boer-Burger contact’; activiteiten om de relatie tussen Lelystedelingen en het omliggende platteland te versterken. Zoals ontmoetingsprogramma’s, een puzzel- en speurapp en een interactief online platform rondom lokaal voedsel, inclusief routes. Activiteiten die een stad-plattelandsrelatie versterken én bedacht zijn vanuit boeren zelf die ook inwoners zijn van het gebied, maakte dat de adviescommissie een positieve beoordeling gaf.