Nieuwsbrief Leefbaar Platteland - juni 2023

De nieuwsbrief is hieronder opgemaakt in platte tekst. Wilt u deze nieuwsbrief liever opgemaakt zien? Nieuwsbrief Leefbaar Platteland – juni 2023 (pdf, 1 mb)

Zeewolde krijgt herdenkingsmonument voor stilgeboren kinderen

Op de Algemene Begraafplaats in Zeewolde komt in december 2023 het monument ‘Verloren Parel-Hemelpost’. Dit moment is bedoeld om stilgeboren kinderen te herdenken. Kinderen die tijdens de zwangerschap of rond de bevalling zijn overleden. Bij miskramen en vroeggeboortes voor de 24 weken zwangerschap, zijn er zelden een begrafenis en of tastbare plek waar mensen kunnen herdenken. Met dit monument komt er een gezamenlijke plek voor mensen die moeten leven met het verlies van een kind. Het verdriet wordt daarmee bespreekbaar en kan zorgen voor troost, verwerking en verbinding.

Hemelpost

In het monument komt een brievenbus naar de hemel, vandaar de naam Hemelpost. Iedereen die een dierbare mist kan hierin iets “posten”. Zoals een tekening of een brief met dingen die niet meer gezegd konden worden. Een ritueel voor iedereen die met verlies en rouw in allerlei facetten te maken heeft gekregen. De brievenbus wordt éénmaal per jaar op een discrete manier geleegd. De inhoud wordt dan ongelezen, tijdens een nader te bepalen ritueel, vernietigd.

Initiatief

Het monument is een initiatief van Stichting Verbonden in Verlies. Zij ontvangen voor dit idee € 15.000,- subsidie van het provinciale Fonds Leefbaar Platteland. Voor de overige € 15.000,- die voor dit monument begroot zijn, lopen er nog een aantal subsidieaanvragen. Inmiddels is er steun toegezegd door onder andere de gemeente Zeewolde, het Vaillantfonds, een crowdfundingactie door FlevoFinance/RegioBank, COOP Verduijn Zeewolde en vele donaties van inwoners van Zeewolde.

Wat is een eenmalige activiteit?

Eén van de voorwaarden voor een subsidieaanvraag bij Fonds Leefbaar Platteland is dat de activiteit die je organiseert een eenmalige activiteit is. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Als voorbeeld nemen we een jaarlijks dorpsfeest. Dit dorpsfeest wordt al elk jaar georganiseerd en dan heeft het een structureel karakter; het is niet meer eenmalig. Hiervoor kan je dus geen subsidie aanvragen. Wordt het dorpsfeest voor de eerste keer georganiseerd maar ben je wel van plan om bij succes het dorpsfeest jaarlijks te herhalen? Dan kan je wel een subsidieaanvraag indienen voor het eerste dorpsfeest. Het heeft niet eerder plaatsgevonden en dan heeft het een eenmalig karakter. Ga je daadwerkelijk het jaar daarna het dorpsfeest herhalen? Dan is er geen subsidieaanvraag mogelijk bij het Fonds Leefbaar Platteland voor het jaar daarna, omdat het dorpsfeest al eerder heeft plaatsgevonden.

Wist je dit?

Wist je dat je bij Fonds Leefbaar Platteland ook een subsidieaanvraag kan indienen voor een haalbaarheidsonderzoek? Stel je hebt een idee voor meer contact en samenwerking en daarmee versterk je de leefbaarheid, maar er zijn nog zaken die om onderzoek vragen. Bijvoorbeeld een locatieonderzoek, inzicht krijgen in gebruikers, financieringsmogelijkheden of welke organisatievorm er nodig is. Je kunt dan maximaal € 5.000,- subsidie aanvragen en dat is voor maximaal 90% van de totale kosten. De overige 10% aan geld leg je zelf in. Een voorwaarde is dat het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een professionele organisatie die daarvoor een getekende offerte uitbrengt. Overige documenten die nodig zijn vind je op https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/informatie-voor-aanvragers/jouw-aanvraagindienen/.

Geld voor je plan

Zoek je naast de subsidieaanvraag bij Fonds Leefbaar Platteland nog meer geld voor je plan? Een gecombineerde subsidieaanvraag van meerdere fondsen is mogelijk. Maar er mag geen sprake zijn van stapeling van subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen van provincie Flevoland. Lees daarom altijd de voorwaarden van de desbetreffende fondsen en subsidieregelingen. Bekijk op onze website het overzicht van andere organisaties in Flevoland die subsidies, bijdragen of donaties verstrekken op het gebied van samenleving en leefbaarheid.

Deadline subsidieaanvragen

Op 1 augustus 2023 stopt Fonds Leefbaar Platteland. Je hebt nog tot uiterlijk 31 juli 2023 de tijd om een subsidie aanvraag in te dienen. Het definitieve besluit ontvang je dan rond oktober 2023. Een subsidieaanvraag dien je in bij het subsidieloket van provincie Flevoland. Het advies is om voor het indienen je projectplan eerst aan de coördinator Leefbaar Platteland te sturen. Zij geeft leest alle stukken en geeft feedback. Hiermee loopt het subsidieproces vaak sneller en is de kans op een positieve beoordeling groter. Je kan ook bellen met de coördinator op: 06-501 78 747.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Een nieuwsbericht wordt maximaal 1x per maand verzonden. Wil je snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Mail dan naar leefbaarplatteland@flevoland.nl en meld in het onderwerp
‘aanmelden nieuwsbrief’. Liever afmelden? Dan graag een reply op de nieuwsbrief met het verzoek tot afmelding.