Nieuwbrief Leefbaar Platteland

Subsidie voor project zingen met mensen met geheugenproblematiek in Swifterbant

Fonds Leefbaar Platteland heeft subsidie toegekend aan Stichting Willibrord Swifterbant voor het project Zingen met Zorg. Dit is een samenkomst voor mensen met geheugenproblematiek. Denk hierbij aan dementie en Parkinson. Met elkaar zingen zij onder leiding van een zorgzangeres. Partners en mantelzorgers zijn van harte welkom om mee te doen. Het maken van verbinding met elkaar, mensen uit hun isolement halen en de organisatie uitgevoerd door een groep vrijwilligers maakte dat de adviescommissie positief oordeelde over deze subsidieaanvraag.

Subsidie jubileumfeest in Bant

Een eenmalige activiteit, een activiteit dat voor het eerst wordt uitgevoerd of een bestaande activiteit die een upgrade krijgt zodat het nieuw lijkt, kan in aanmerking komen voor subsidie van Fonds Leefbaar Platteland. Zo ook in het dorp Bant dat dit jaar haar 70-jarig jubileum viert. Een groep dorpelingen bedacht en organiseerde een middag- en avondvullend programma
om inwoners van jong tot oud een magische dag te bezorgen. De adviescommissie oordeelde positief omdat het idee uit het dorp zelf komt en dorpelingen met elkaar de handen hebben geslagen in idee-uitwerking, het aangaan van samenwerkingen en de uitvoering van het 2-daagse evenement. Met de subsidie kon de prijs voor een toegangskaartje ook nog eens verlaagd worden om toegang voor meerdere inwoners mogelijk te maken.

Ideeën voor meer saamhorigheid en leefbaarheid?

Bezoek de website voor meer informatie.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Een nieuwsbrief wordt maximaal 1x per maand verzonden. Wil je snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Mail dan naar mailto:leefbaarplatteland@flevoland.nl en meld in het onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’. Liever afmelden? Dan graag een reply op de nieuwsbrief met het verzoek tot afmelding.

Weergave nieuwsbrief in opmaak

Wilt u deze nieuwsbrief liever opgemaakt zien? Klik dan op de link: nieuwsbrief Leefbaar Platteland – juli 2022 (pdf, 8 mb)