Schenking bijzondere kunstwerken aan instellingen – Flevoland

Met subsidie uit Fonds Leefbaarheid koopt G-Art kunstwerken aan van Flevolandse kunstenaars met een beperking om deze te kunnen schenken aan instanties die geen geld hebben voor kunst.

Wat doet G-Art?

Een uit de hand gelopen hobby van het echtpaar Paul en Lian Mangnus uit Biddinghuizen die door hun verstandelijk beperkte zoon in aanraking kwamen met zijn artistieke talenten. Ze zetten zich sinds 2012 vrijwillig in om regionale talenten en kunstwerken podium te geven.

Ontwikkeling van het project

De kunstwerken werden al onder de aandacht gebracht met tentoonstellingen en door verhuur van kunst aan bedrijven, lokale overheden en particulieren. De inkomsten daarvan gaan terug naar de ateliers voor het onderhouden van de werkplekken en aankoop materialen. Er kwam behoefte aan een verversing van de collectie en daarmee het idee van schenking van kunstwerken. Er is nu een betere doorloop van nieuwe werken en een deel van de bestaande collectie wordt geschonken aan instellingen die geen geld hebben voor kunst zoals hospices en verpleeghuizen.

Waar is de subsidie voor gebruikt?

Voor de aankoop van kunstwerken van kunstenaars met een beperking die werkzaam zijn in verschillende ateliers in de provincie Flevoland.

Hoe draagt dit initiatief bij aan sociale cohesie en leefbaarheid?

Het initiatief draagt bij aan emancipatie en normalisatie van kunstenaars met een beperking in de samenleving. Daarnaast zorgt het initiatief dat mensen met elkaar verbonden worden die anders misschien van elkaar gescheiden zouden blijven en de leefomgeving van inwoners van instellingen wordt verrijkt met de geschonken kunstwerken.

Website

www.G-Art.nu

Kunstwerk G-Art
Kunstwerk van G-art
Kunstwerk G-Art