Zingen met mensen met geheugenproblematiek - Swifterbant

Fonds Leefbaar Platteland heeft subsidie toegekend aan Stichting Willibrord Swifterbant voor het project Zingen met Zorg in kerkencentrum de Hoeksteen in Swifterbant. Dit is een samenkomst voor mensen met geheugenproblematiek. Denk hierbij aan dementie en Parkinson. Met elkaar zingen zij onder leiding van een zorgzangeres. Partners en mantelzorgers zijn van harte welkom om mee te doen. Het maken van verbinding met elkaar, mensen uit hun isolement halen en de organisatie uitgevoerd door een groep vrijwilligers maakte dat de adviescommissie positief oordeelde over deze subsidieaanvraag.

Mensen zingen rondom piano