Sportieve ontmoeting jeugd en ouderen – Swifterbant

Dorpsbelang Swifterbant heeft met subsidie van Fonds Leefbaarheid in het dorpspark een lint van zeer diverse toestellen aangelegd die beweging en ontmoeting stimuleren voor jong en oud.

Wat was de aanleiding van het idee?

We wilden meer verbinding brengen tussen de jeugd en de ouderen in het dorp. Als mensen elkaar beter kennen en herkennen, dan is er meer begrip over en weer en wordt het contact onderling makkelijker.

Hoe draagt dit initiatief bij aan sociale cohesie en leefbaarheid?

Jongeren gebruiken het actief. Een fysiotherapiepraktijk is aan het verbouwen en Dorpsbelangen heeft besproken of patiënten kunnen leren hoe het fit-lint te gebruiken. Fietsers die hun fiets opladen aan de solarbank nabij, pakken nu een paar toestellen mee. Het is een gezellige ontmoetingsplek dat zorgt voor meer verbinding tussen groepen inwoners. De fit-lint is feestelijk geopend tijdens het Juliefeest, hét dorpsfeest van Swifterbant.

Opmerking

LET OP: Deze subsidie is verleend in een andere subsidieperiode. Sindsdien zijn onze subsidieregels aangescherpt. Dit kan betekenen dat een soortgelijke aanvraag niet meer in aanmerking komt voor een dergelijke subsidie. Deze aanvraag is opgenomen als voorbeeld van een initiatief dat van inwoners zelf komt en laat zien dat je met sport groepen mensen bij elkaar kan brengt die elkaar anders minder snel zouden ontmoeten.