Nieuw speeltoestel in Rutten

Een grote speeltuin ligt centraal in de kern van het dorp Rutten. In de overzichtelijke speeltuin staan voor iedere leeftijd passende en gevarieerde speeltoestellen. De speeltuin is ook geschikt en toegankelijk voor minder valide kinderen. Elke dag bezoeken kinderen met of zonder begeleiding de speeltuin. Ook de beide scholen en de kinderopvang van Rutten maken er vaak gebruik van. Elk jaar vinden er meerdere klusdagen plaats, waarbij vele vrijwilligers onderhoud plegen aan de omgeving, locatie en met name aan de toestellen. Tijdens de aanleg van de speeltuin is er gekozen voor natuurlijke materialen en toestellen. Voor de subsidieaanvraag bij Leefbaar Platteland is met de kinderen van Rutten nagedacht over een nieuw toestel.

Op basis van de ingebrachte ideeën van de kinderen en de meningen van de leden van de speeltuincommissie is er gekozen voor een duurzaam toestel die voor kinderen van alle leeftijden toegankelijk en uitdagend is en die passend is binnen de oorspronkelijke gedachtegang van de speeltuin; natuurlijk, polders en ruimtelijk. Hiermee is de speeltuin weer compleet.

De speeltuin in Rutten is een openbare speelvoorziening; er worden geen entreegelden geheven. De speeltuincommissie, bestaande uit vrijwilligers, hebben de afgelopen jaren veel gespaard voor bekostigen van het onderhoud van de bestaande toestellen en ook voor het aanschaffen van nieuwe toestellen. Leden van het dorpsbelang Rutten, de inwoners van Rutten en mensen daarbuiten hebben hiervoor donaties gedaan. Een deel van dit spaargeld is gebruikt voor de aanschaf van het nieuwe toestel. Voor het overige bedrag heeft Fonds Leefbaar Platteland een subsidiebedrag toegekend.

Speeltuincommissie Rutten