Activiteiten verenigingsgebouw De Bosfluiter - Luttelgeest

Met ruim € 13.000 subsidie van Fonds Leefbaar Platteland wordt in verenigingsgebouw de Bosfluiter ruimte geschikt gemaakt voor ontmoetingsinitiatieven vanaf dit najaar. Denk aan taallessen, een Poolse school, buddyprogramma’s, huiswerkbegeleiding en computercursussen voor ouderen. Mensen uit het buitenland die in Luttelgeest wonen om te werken, ontmoeten Luttelgeestenaren naast hun werk ook op school of in de buurt. De Bosfluiter wil arbeidsmigranten meer sociale verbindingen en ontmoetingen bieden. Met als doel meer integratie in Luttelgeest. Het idee is ontstaan vanuit de dorpsgemeenschap. Van zowel dorpsbewoners als verenigingen, kerken en werkgevers. Alle faciliteiten en activiteiten in de Bosfluiter worden uitgevoerd door vrijwilligers.