Nieuwsbrief Leefbaar Platteland - november 2022

Subsidie voor sport- en ontmoetingsplek Creil

Op een plein tussen twee basisscholen komt een sport- en ontmoetingsplek om te chillen, spelen, sporten, survivallen of om met buurtgenoten een praatje te maken. Dit idee is uitgewerkt door
Dorpsbelang Creil. Nadat inwoners, scholen, verenigingen en organisaties meedachten over hoe de ontmoetingsplek eruit moest zien. Sportliefhebbers kunnen straks basketballen en voetballen, kinderen kunnen steppen en fietsen of spelen op het verkeersplein en in de zandbak. Ook komt er een survivalparcours met touwen en balanceerblokken en parkbanken om te ontspannen. Er is € 50.000 subsidie toegekend vanuit Fonds Leefbaar Platteland.

Urnenmuur voor Kraggenburg

De begraafplaats in Kraggenburg krijgt een urnenmuur. Met arbeid van veel vrijwilligers wordt de urnenmuur gebouwd. Deze krijgt 14 nissen om urnen in te plaatsen. Dit aantal kan in de toekomst eenvoudig uitgebreid worden. Eromheen komt een tuin met een bankje. Het wordt een ontmoetingsplek om te gedenken en te ontmoeten. Er is ruim € 18.000 subsidie toegekend vanuit Fonds Leefbaar Platteland.

Voor de Kunst

Dit is een crowdfundingplatform voor projecten in de creatieve sector. Heb je een cultureel project dat je wilt uitvoeren in Flevoland? Dan kan de provincie een deel bijdragen aan je doelbedrag.
Lees meer op de website www.voordekunst.nl.

Deadlines indiening subsidieaanvragen

Fonds Leefbaar Platteland van provincie Flevoland stopt volgend jaar op 31 juli 2023. De looptijd van 2 jaar is dan volbracht. Je kunt tot uiterlijk 1 augustus 2023 subsidieaanvragen indienen. Er is nog voldoende subsidie aanwezig. Tot aan de einddatum komt de adviescommissie 1 of meerdere keren bij elkaar om subsidieaanvragen te beoordelen. Hieraan koppelen we een uiterlijke deadline waarop een subsidieaanvraag mag worden ingediend. Op de homepage van de Leefbaar Platteland website kan je de laatste status vinden van deze deadlines. Per vandaag zijn deze:

Deadline indiening Beoordeling
• Voor 22 november 2022 → ± januari 2023
• Voor 1 augustus 2023 → ± oktober 2023

Leren van afgewezen subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen bij Fonds Leefbaar Platteland worden aan criteria getoetst door de adviescommissie. Het komt voor dat een subsidieaanvraag te weinig punten krijgt en uiteindelijk geen subsidie ontvangt. Zorg daarom voor een projectplan waarbij je duidelijk uitlegt hoe die criteria van toepassing zijn op jullie initiatief. De criteria staan op de provincie Flevoland website.

Drie van zeven criteria hierbij extra onder de aandacht:
1 “Het is een initiatief van onderop”
Het idee moet uit de samenleving komen. Een groep buurtbewoners dat het idee heeft bedacht en gaat uitvoeren is hier een voorbeeld van.

2 “Het draagt bij aan de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid”
Sociale cohesie is op welke manier verschillende groepen mensen uit de samenleving met elkaar omgaan. Vrijwilligers of verschillende groepen mensen die het idee uitdenken, met elkaar voorbereidend werk doen en gebruik maken van het idee na realisatie, zijn hier voorbeelden van.

3 “Het plan is robuust”
Er wordt gekeken hoe goed jullie over het plan hebben nagedacht en hoe sterk de voorbereidingen zijn. Hoe gedetailleerd het projectplan is uitgewerkt is hierbij onder andere van belang en een overzicht van de kosten en een aanpak hoe je het geld daarvoor verwacht binnen te halen.

Tips maken projectplan en begroting

Gebruik het invuldocument projectplan op de Leefbaar Platteland website.
• Maak een apart bestand met de begroting; een overzicht van alle kosten en alle inkomsten waarmee je de kosten dekt.
• Schat kosten niet zelf in maar vraag altijd offertes op bij leveranciers.
• Je staat er niet alleen voor: vraag de coördinator Leefbaar Platteland om mee te denken en mee te kijken met het projectplan en de begroting voordat je de subsidieaanvraag formeel indient. De contactgegevens zijn: 06-501 78 747 en leefbaarplatteland@fevoland.nl

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Een nieuwsbericht wordt maximaal 1x per maand verzonden. Wil je snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Mail dan naar leefbaarplatteland@fevoland.nl en meld in het onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’. Liever afmelden? Dan graag een reply op de nieuwsbrief met het verzoek tot afmelding.

Weergave nieuwsbrief in opmaak

Wilt u deze nieuwsbrief liever opgemaakt zien? Klik dan hier: nieuwsbrief Leefbaar Platteland – november 2022 (pdf, 2,87 mb)