Nieuwsbrief Leefbaar Platteland - mei

De nieuwsbrief is hieronder opgemaakt in platte tekst. Wilt u deze nieuwsbrief liever opgemaakt zien? Nieuwsbrief Leefbaar Platteland – mei 2023 (pdf, 2 mb)

Subsidie Leefbaar Platteland voor muzikaal dorpsfestival Espel Live

Zaterdag 2 september is het feest in Espel! Al het muzikale talent uit het dorp, van bands en koren tot en met singer-songwriters, treedt gratis op voor alle dorpelingen tijdens het ééndaagse dorpsfestival ‘Espel Live’ in bosparkje ‘de Paardenwei’. Het feest is bedoeld voor dorpelingen om elkaar te ontmoeten en om amateurkunst een podium te bieden. Fonds Leefbaar Platteland van provincie Flevoland subsidieert het muzikale dorpsfestival met ruim € 11.000,-.

Dorpsfestival draagt bij aan sociale cohesie

50 à 60 vrijwilligers zijn actief betrokken bij de organisatie. Arbeidsmigranten uit het dorp worden uitgenodigd met aankondigingen van het feest in de Spaanse, Poolse en Portugese taal. De sociale verbinding tussen groepen mensen wordt daarmee groter. De adviescommissie van het fonds kende daarom voldoende punten toe aan ‘bijdragen aan sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid’. Dit is één van de belangrijkste criteria van het fonds.

Uiterste inleverdata subsidieaanvragen

Op 1 augustus 2023 stopt fonds Leefbaar Platteland. Er is nog subsidie beschikbaar dus je kunt nog subsidieaanvragen indienen. Maar zorg dat je op tijd bent! Er zijn 2 uiterste inleverdata waarop je jouw subsidieaanvraag nog kunt indienen bij het subsidieloket:

1. Op 15 juni 2023 (het definitieve besluit ontvang je dan rond september 2023).
2. Op 31 juli 2023 (het definitieve besluit ontvang je dan rond oktober 2023).

Tip: leg je subsidieaanvraag voorafgaand aan de uiterste inleverdata voor aan de coördinator Leefbaar Platteland. Zij leest jullie projectplan en begroting en heeft vaak adviezen waarmee de aanvraag sneller door de procedures gaat. Daarmee wordt de kans op subsidietoekenning groter. Als je hiervan gebruikmaakt, neem dan eerder contact op dan de uiterlijke inleverdata, zodat de coördinator tijd heeft om jullie plan te lezen en jullie tijd hebben om nog aanpassingen te maken. Contactgegevens coördinator Leefbaar Platteland Lique Hafkamp: 06-501 78 747 / leefbaarplatteland@flevoland.nl.

Sportservice Flevoland biedt initiatiefnemers hulp

Sportservice Flevoland komt jaarlijks in contact met organisaties die allerlei plannen hebben voor activiteiten en/of initiatieven in de buitenruimte. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een obstacle run, parcours, een speelveld of een beweegroute. Maar ook aan wandelinitiatieven en andersoortige beweegactiviteiten zoals freerun en/of calisthenicsgroepjes. Veel van deze initiatieven zijn vaak lastig te realiseren door gebrek aan tijd, netwerk en/of middelen. Om ervoor te zorgen dat meer initiatieven ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, biedt Sportservice Flevoland ondersteuning en begeleiding bij onder andere de planvorming, het opstellen van een ambitie en het zoeken naar financieringsmogelijkheden, zoals het Fonds Leefbaar Platteland. Daarnaast kunnen zij eventueel en indien nodig ook financiële ondersteuning bieden door middel van een kleine stimuleringsbijdrage.

Heb je interesse of hulp nodig bij de ontwikkeling van een idee/initiatief? Neem dan contact op met Kenny Kersjes via kersjes@sportflevo.nl of info@sportflevo.nl.

Stichting Ensyfair viert haar verjaardag met een jubileumfeest

Stichting Ensyfair viert op 10 en 11 juni haar 50-jarig bestaan met een jubileumfeest voor alle dorpelingen. De stichting wil vooral nieuwe bewoners in het dorp Ens betrekken bij het dorpsleven. Daarom organiseert zij een muzikale avond verzorgd door de Ensband; bestaand uit 48 muzikale dorpelingen. Daarnaast is er een dorps barbecue en krijgt elk huishouden een vlag om aan de woning te hangen, zodat het hele dorp er feestelijk uitziet.

De stichting is verantwoordelijk voor de organisatie van feesten in het dorp, waaronder de jaarlijkse feestweek. Een eenmalige activiteit waarbij het dorp zoveel mogelijk samen optrekt en groepen mensen erbij betrekt die normaal gesproken minder snel meedoen, is kansrijk voor subsidie van fonds Leefbaar Platteland. Dit fonds van provincie Flevoland steunt plannen met een financieel steuntje in de rug. en persoonlijke hulp van de fondscoördinator bij het indienen van een aanvraag.

Stichting Ensyfair heeft voor haar eenmalige jubileumfeest ruim € 16.000,- subsidie ontvangen vanuit Fonds Leefbaar Platteland. De andere helft van het benodigde projectbedrag, komt uit sponsoring van het bedrijfsleven en de gemeente.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Een nieuwsbericht wordt maximaal 1x per maand verzonden. Wil je snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Mail dan naar leefbaarplatteland@flevoland.nl en meld in het onderwerp
‘aanmelden nieuwsbrief’. Liever afmelden? Dan graag een reply op de nieuwsbrief met het verzoek tot afmelding.