Nieuwsbrief Leefbaar Platteland - juli

De nieuwsbrief is hieronder opgemaakt in platte tekst. Wilt u deze nieuwsbrief liever opgemaakt zien? Nieuwsbrief Leefbaar Platteland – juli 2023 (pdf, 667 kb)

Opening opgeknapte speeltuin De Toppers op Urk

Al lange tijd zet buurtvereniging De Toppers zich in voor hun buurtspeeltuin. Deze ligt naast De Reling/Nagel op Urk. Op 21 juni was de feestelijke opening. Er zijn nu meer speeltoestellen- en meubels zoals een gezinsschommel, speel- en muziekpanelen, een minigraafmachine en een loopton. Ook hebben een aantal speeltoestellen een valondergrond zodat kinderen nu veel veiliger speler bij vallen en uitglijden bij slechter weer. Gefeliciteerd Toppers met jullie mooie speeltuin!

Subsidie voor muziekstuk Carmina Burana

Carmina Burana is een muzikaal meesterwerk van de componist Carl Orff met het centrale thema om te genieten van elk moment dat geluk brengt. De Heleen van Els Stichting uit Biddinghuizen neemt het initiatief om dit muziekstuk met ongeveer 150 muziekliefhebbers en 7 muzikanten op te voeren. Dat moet gebeuren in de zomer van 2024 in de Meerpaal te Dronten. Gemeente Dronten en het Prins Bernhard Cultuurfonds dragen al financieel bij. Fonds Leefbaar Platteland subsidieert met ruim € 49.000,-. Het initiatief zorgt dat groepen mensen bij elkaar komen en dat er nieuwe verbindingen ontstaan. Zowel het idee als de uitvoering ligt bij inwoners van Flevoland. Met de subsidie is het daarnaast mogelijk voor bezoekers om voor een kleine bijdrage de voorstelling te bezoeken.

Subsidie voor Turkse vrouwen en interculturele week Noordoostpolder

Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder is een centrum met dagelijkse activiteiten voor alle vrouwen uit Noordoostpolder. Met ruim 60 vrijwilligers worden er taallessen gegeven en lessen in onder andere koken, naaien- en breien en fietsen. Met het programma ‘Vrouwen van achter de voordeur’ heeft de stichting subsidie Leefbaar Platteland ontvangen om zo ook meer Turkse vrouwen activiteiten te bieden. Turkse vrouwen krijgen zo meer contact, leren meer over de maatschappij en weten beter waar en bij wie om hulp gevraagd kan worden. Er wordt hiervoor een Turkse week georganiseerd in het voorjaar van 2024 en een interculturele week voor alle vrouwen, met- en zonder een migratieachtergrond.

Subsidie voor nieuwe speeltuin en centrale ontmoetingsplek Tollebeek

De buurtvereniging in de wijk De Horst in Tollebeek organiseert op een buurtspeelplek regelmatig activiteiten waarmee de buurt samenkomt. Maar sinds speeltoestellen zijn verwijderd na een veiligheidsinspectie, is het nu nog een lege plek met een kapot hek. Met elkaar heeft de buurt nagedacht over wensen, een plan opgezet en samen de handen uit de mouwen gestoken. Waar de één handig is met het organiseren van een actiedag, is de ander weer handig met de technische uitvoerbaarheid en financiën. Ook de kinderen doen mee door sponsor- en verkoopacties te organiseren. Een goed voorbeeld van zelfwerkzaamheid door een grote groep mensen die zich vrijwillig inzetten, aldus de adviescommissie die een positief besluit over de subsidieaanvraag heeft gegeven.

Met diverse fondsen waaronder Fonds Leefbaar Platteland wordt nu een nieuw hek geplaatst zodat kinderen veilig kunnen spelen. Er komen speeltoestellen zoals een combinatiespeeltoestel om te balanceren, glijden en klimmen. Daarnaast komen er een schommel, duikelrek, wip en speelpaneel. Ook de natuur krijgt aandacht met een vlinderstruik, insectenhotel en omliggende delen groen worden ingezaaid met bloemzaad.

Deadline subsidieaanvragen

Deze maand, tot 31 juli, is de laatste datum om een subsidieaanvraag in te dienen bij het subsidieloket van provincie Flevoland. Het definitieve besluit over je aanvraag ontvang je rond eind oktober 2023.

Het advies is om voor het indienen je projectplan eerst aan de coördinator Leefbaar Platteland te sturen. Zij leest alle stukken en geeft feedback. Hiermee loopt het subsidieproces vaak sneller en is de kans op een positieve beoordeling groter. Zij is bereikbaar via 06 – 5017 8747 of leefbaarplatteland@flevoland.nl.

Bezoek ook onze website voor meer informatie.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Een nieuwsbericht wordt maximaal 1x per maand verzonden. Wil je snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Mail dan naar leefbaarplatteland@flevoland.nl en meld in het onderwerp
‘aanmelden nieuwsbrief’. Liever afmelden? Dan graag een reply op de nieuwsbrief met het verzoek tot afmelding.