Nieuwsbrief Leefbaar Platteland

De nieuwsbrief is hieronder opgemaakt in platte tekst. Wilt u deze nieuwsbrief liever opgemaakt zien? Klik dan hier: nieuwsbrief Leefbaar Platteland – januari 2023 (pdf, 3 mb)

De beste wensen voor 2023

Fonds Leefbaar Platteland kijkt tevreden terug naar 2022 waarbij projecten van cultuur, educatie, sport, jubilea, herinrichting buitenruimte, spelen tot en met ontmoetingsplekken met subsidie een steuntje in de rug kregen. We kijken uit naar jullie nieuwe initiatieven die zorgen voor meer verbinding met elkaar en waarmee het nog prettiger wonen en leven wordt in Flevoland. Het fonds eindigt op 1 augustus dit jaar, dus zorg dat je uiterlijk op 31 juli 2023 je subsidieaanvraag indient. We staan ook dit jaar weer klaar om je daarbij te helpen.

Namens het hele team Leefbaar Platteland: een gelukkig en gezond 2023!

Deadlines indiening subsidieaanvragen

Deadline indiening Beoordeling
• Voor 23-02-2023 ± mei 2023 (definitief besluit)
• Voor 31-07-2023 ± oktober 2023 (definitief besluit)

Magazine met recepten en wandel- en fietsroutes buitengebied Lelystad

In 2022 heeft Stichting De Lelystadse boer subsidie van Fonds Leefbaar Platteland ontvangen voor een programma om de relatie tussen Lelystedelingen en het omliggende platteland te
versterken. Een onderdeel hiervan is het magazine #Goedboeren met verhalen, recepten en wandel- en fietsroutes. Boerenzoon Willem, die de cover van het magazine siert, overhandigde eind december de eerste exemplaren aan gedeputeerden in het provinciehuis. Het magazine is gratis verkrijgbaar op meerdere locaties in Lelystad en staan vermeld op de website van de stichting.

Met subsidie van Fonds Leefbaar Platteland wordt opknappen buurtspeeltuin De Toppers afgerond

Naast De Reling/Nagel op Urk ligt een buurtspeeltuin. Buurtvereniging De Toppers zet zich al lange tijd om in deze uitgebreider en veiliger te maken. Voor de laatste en afrondende fase is geld opgehaald bij fondsen, de gemeente Urk en is er subsidie toegekend van ruim € 30.000 van het Fonds Leefbaar Platteland van provincie Flevoland. Met de subsidie komen er meer speeltoestellen- en meubels bij waar onder een gezinsschommel, speel- en muziekpanelen, een minigraafmachine en een loopton. Ook krijgen enkele speeltoestellen een valondergrond. Deze ondergrond zorgt ervoor dat kinderen zachter landen bij een val en voorkomt uitglijden bij slechter en/of nat weer.

“De coördinator van het Fonds Leefbaar Platteland hielp ons om de subsidieaanvraag voor te bereiden en in te dienen. Het is een groot fonds en ik vond het best ingewikkeld hoe alles werkt. De coördinator had goede adviezen en voorbeelddocumenten, zodat ik de ideeën voor de speeltuin goed kon verwoorden en de kosten op een juiste manier uitwerken. Nu hebben we zoveel geld gekregen, ik ben heel blij, dat was met een oliebollenactie nooit gelukt. ” aldus Mirjam Visser van de buurtvereniging.

Coördinator Leefbaar Platteland is er voor jou

Heb jij ook een idee voor je wijk of het dorp? Bijvoorbeeld om dorpsgenoten in beweging te krijgen, een jubileumfeest of een project waar groepen mensen elkaar ontmoeten? Misschien kan je dan een financieel steuntje in de rug krijgen van Fonds Leefbaar Platteland van provincie Flevoland. Met subsidie van minimaal € 5.000,- en maximaal € 50.000 steunt het fonds maximaal de helft van de projectkosten. Bespreek je ideeën met de coördinator Leefbaar Platteland; zij is er speciaal voor jou. Bel of Whatsapp naar 06-501 78 747 of stuur een e-mail.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Een nieuwsbericht wordt maximaal 1x per maand verzonden. Wil je snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Mail dan naar leefbaarplatteland@flevoland.nl en meld in het onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’. Liever afmelden? Dan graag een reply op de nieuwsbrief met het verzoek tot afmelding.