Nieuwsbrief Leefbaar Platteland - februari

De nieuwsbrief is hieronder opgemaakt in platte tekst. Wilt u deze nieuwsbrief liever opgemaakt zien? Nieuwsbrief Leefbaar Platteland – februari 2023 (pdf, 3 mb)

Subsidie Fonds Leefbaar Platteland zorgt voor behoud luidklok in Luttelgeest

Vanaf het voorjaar van 2024 hoor je bij de algemene begraafplaats in Luttelgeest de klok luiden tijdens een herdenking of uitvaart. De klok hangt dan niet langer meer in de St. Jozefkerk, maar in een klokkenstoel op de algemene begraafplaats. De St. Jozefkerk wordt een appartementengebouw. Een groep enthousiaste mensen stond daarom op voor het behoud van de luidklok. Zo ontstond het idee van een klokkenstoel. Dit is een dikke houten stellage waarin de klok hangt. De functie van de klokkenstoel is vergelijkbaar met de klok van een kerk.

Mooi voorbeeld van verbinding

De enthousiaste werkgroep van dorpelingen en vrijwilligers zijn actief betrokken van idee tot en met de bouw. Zo bekeken ze klokkenstoelen in andere plaatsen en maakten ze samen een plan van aanpak. Om zo geld en arbeid voor elkaar te krijgen. Er zijn landbouwschuren beschikbaar gesteld waarin de klokkenstoel in elkaar gezet kan worden. Een mooi voorbeeld van verbinding tussen mensen op het platteland. Fonds Leefbaar Platteland van provincie Flevoland verstrekt daarom ruim € 28.000 subsidie. De andere helft van het benodigde projectbedrag is opgehaald met sponsoring en bijdragen van onder andere ondernemersvereniging Luttelgeest, gemeente Noordoostpolder, Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder (SBBK) en de Emmaüsparochie.

Handige hulpmiddelen voor je subsidieaanvraag

Er komt veel kijken bij een subsidieaanvraag. Maar wist je al dat er hulpmiddelen beschikbaar zijn om het jezelf wat gemakkelijker te maken?
• Routekaart voor een snelle 1e check of je idee in aanmerking komt voor subsidie.
• Persoonlijk contact voor al je vragen zoals het voorleggen van je idee, projectplan en begroting. Bel of whatsapp de coördinator Leefbaar Platteland op 06 – 5017 8747 of mail naar leefbaarplatteland@flevoland.nl
• Invuldocument projectplan te vinden op de website.
• Excelformulier voor begroting en dekkingsplan deze vraag je aan bij de coördinator.

Interview lid adviescommissie Leefbaar Platteland

Interview met Jorrit Wielenga, één van de adviescommissieleden van Fonds Leefbaar Platteland. De adviescommissie beoordeelt subsidieaanvragen aan de hand van regels en voorwaarden van het fonds. Ze brengen advies uit over de subsidieaanvraag aan het dagelijks bestuur van de provincie om wel of geen subsidie toe te kennen. Het is daarna aan het dagelijkse bestuur (Gedeputeerde Staten) om een definitief besluit te nemen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk in de verkoop bij een Emmeloords bedrijf dat wereldwijd techniek levert aan boeren en industrie voor het bewaren en verwerken van onder andere aardappelen, wortels en uien.

Hoe vind je het om te wonen in Flevoland?

Mooi! Ik kom uit Luttelgeest. Ik ben een kleinzoon van Flevolandse pioniers en het gedachtegoed zit in mij.

Wat is voor jou sociale verbinding en leefbaarheid?

Voor mij zit dit in werk, wonen, vervoer en vrije tijd. Een fijn verenigingsleven bijvoorbeeld en activiteiten om te doen.

Hoe gaat het uitbrengen van een advies voor subsidieaanvragen Leefbaar Platteland in z’n werk?

Een plan komt binnen en dan toetsen we deze op 7 criteria en geven daar een beoordeling aan. We bespreken en discussiëren kritisch met elkaar de mate waarin je vindt of een plan voldoet aan de beoordeling. We geven niet zomaar een advies.

Zijn jullie het altijd unaniem met elkaar eens? Wat doen jullie als dat niet zo is?

Nee, we zijn behoorlijk fanatiek. We vinden het allemaal belangrijk dat geld op een goede plek komt. Er wordt goed geluisterd naar elkaars argumenten. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten of het plan een positief of negatief advies krijgt.

Waar letten jullie op bij een subsidieaanvraag?

De 7 criteria zijn belangrijk en volhoudbaarheid daarvan. Alle commissieleden zijn betrokken bij Flevoland en hebben in min of meerdere mate ervaring met initiatieven. We kijken dan bijvoorbeeld ook naar financiën en organisatie en geven daar onze feedback op.

Heb je een tip voor initiatiefnemers die een subsidieaanvraag willen indienen?

Richt een projectgroep op en neem zelf het initiatief om alles uit te werken. We zien namelijk graag het verhaal en de mensen achter een plan.

Nemen Gedeputeerde Staten jullie adviezen altijd over?

Niet altijd. Ons advies is niet bindend maar ze nemen ons wel heel serieus. Het komt voor dat we voldoende punten toekennen aan een plan maar onze twijfels meegeven over iets, bijvoorbeeld financiën. Dit wordt dan eerst verder onderzocht.

Uitnodiging meedenken transitie landelijk gebied

Provincie Flevoland gaat op 1 juli 2023 een gebiedsprogramma indienen bij het Rijk. In het gebiedsprogramma staat hoe we kunnen komen tot een leefbaar en toekomstbestendig landelijk gebied en wat daarvoor nodig is. Het gebiedsprogramma bevat het Flevolandse aanbod om aanspraak te kunnen maken op de financiële middelen van het Rijk.

Wat is jouw idee?

In Flevoland willen we een toekomstbestendig landelijk gebied waar het goed wonen, werken, recreëren en voedsel produceren is. Herstel van de biodiversiteit en een toekomstbestendige landbouw zijn daarvoor belangrijk. Provincie Flevoland hoort wat jouw ideeën daarvoor zijn. Denk bijvoorbeeld aan innovaties in de bedrijfsvoering, andere teelttechnieken, aan de aanpassing van het bedrijf in een meer circulaire richting of het aanleggen van natuurvriendelijke akkerranden, oevers en wegbermen en vergroten van de blauw/groene dooradering om de biodiversiteit te versterken. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden!

Doe mee

Doe mee en laat ons weten wat je idee is. Dit kan tot en met 30 april 2023. Op onze website staat de gehele uitnodiging en meer informatie hoe je een idee kunt indienen. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail aan landelijkgebied@flevoland.nl.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Een nieuwsbericht wordt maximaal 1x per maand verzonden. Wil je snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Mail dan naar leefbaarplatteland@flevoland.nl en meld in het onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’. Liever afmelden? Dan graag een reply op de nieuwsbrief met het verzoek tot afmelding.