Nieuwsbrief Leefbaar Platteland - april 2023

De nieuwsbrief is hieronder opgemaakt in platte tekst. Wilt u deze nieuwsbrief liever opgemaakt zien? Nieuwsbrief Leefbaar Platteland – april 2023 (pdf, 3 mb)

Luttelgeest versterkt verbinding arbeidsmigranten met ontmoetingsprogramma’s

Met ruim € 13.000 subsidie van Fonds Leefbaar Platteland wordt in verenigingsgebouw de Bosfluiter ruimte geschikt gemaakt voor ontmoetingsinitiatieven vanaf dit najaar. Denk aan taallessen, een Poolse school, buddyprogramma’s, huiswerkbegeleiding en computercursussen voor ouderen. Mensen uit het buitenland die in Luttelgeest wonen om te werken, ontmoeten Luttelgeestenaren naast hun werk ook op school of in de buurt. De Bosfluiter wil arbeidsmigranten meer sociale verbindingen en ontmoetingen bieden. Met als doel meer integratie in Luttelgeest. Het idee is ontstaan vanuit de dorpsgemeenschap. Van zowel dorpsbewoners als verenigingen, kerken en werkgevers. Alle faciliteiten en activiteiten in de Bosfluiter worden uitgevoerd door vrijwilligers.

3 subsidiecriteria onder de aandacht om meer punten te behalen

De adviescommissie beoordeelt jouw aanvraag volgens de Nadere Regels en kent punten toe ter waardering van verschillende onderdelen. Dit zijn de 7 subsidiecriteria. In deze nieuwsbrief krijg je meer informatie bij 3 van deze 7 criteria. Haal dus je voordeel uit deze informatie om meer punten te behalen!

 1. Criteria A: het draagt bij aan sociale cohesie en daarmee leefbaarheid.
  Een groot deel van de ingediende aanvragen is geschreven en gericht op een bepaalde doelgroep. Dat kunnen leden van een buurtvereniging zijn, vrijwilligers, jeugd. Op zichzelf kan dat. Maar je kunt je projectplannen creatiever en vollediger maken door juist ook andere groepen mensen te betrekken. Groepen mensen die je, normaal gesproken, bijna nooit ontmoet of die zich wat afwachtend of afzijdig opstellen. Mensen die het wat moeilijker vinden om contact te leggen, niet uit zichzelf komen of aarzelen om mee te doen. Probeer juist hen actief te betrekken, enthousiast te maken. Hoe gaat jouw plan daaraan bijdragen? Sociale cohesie gaat over iedereen.
 2. Criteria E: de kosten die voor het initiatief zijn begroot staan in verhouding tot bijdrage aan de sociale cohesie en de leefbaarheid.
  De adviescommissie wil bij dit criterium gevoel krijgen bij wat iets kost en wat het de gemeenschap oplevert. Vergelijk als voorbeeld een project dat € 100.000 kost waarbij er meer
  leefbaarheid ontstaat voor 5 ouderen versus dezelfde projectkosten voor meer leefbaarheid in een wijk met 45 gezinnen. Als de projectkosten naar verhouding hoog zijn, worden minder
  punten toegekend. Hoe verhoudt de leefbaarheid zich met de totale projectkosten van jullie project? De adviescommissie zoekt bij deze vraag naar jullie opvatting hierover.
 3. Criteria G: het draagt bij aan ‘planet’.
  De adviescommissie mist in veel aanvragen een positieve bijdrage aan onze planeet. Soms heeft het zelfs een negatieve bijdrage. Initiatieven waar mensen bij elkaar komen zoals een BBQ of een dorpsfeest. Dit is niet goed voor de luchtkwaliteit. Deze initiatieven krijgen geen punten, ook niet alles na afloop door vrijwilligers wordt opgeruimd. Met wat creativiteit kan bijna elk initiatief voor weinig kosten iets verzinnen bij hun project dat wél positief is voor de leefomgeving. Bijvoorbeeld het aanplanten van planten, bomen of struiken, het inzaaien van kruidenmengsels, opstapeling van losse takken zodat dieren daar voedsel-, nestel- en schuilplekken vinden. Of nestkastjes en insectenhotels. Kortom: verzin iets dat goed is voor de biodiversiteit, lucht, bodem of water. Het levert je al snel extra punten op en daarmee is de kans dat je subsidie krijgt een stuk groter!

Tuinspeelkamer in de Tollebeker Jachtweide

Het is een langgekoesterde wens van Tollebeek; een nieuwe ontmoetingsplek in het dorp genaamd de Tollebeker Jachtweide. Die komt op het grasveld voor twee basisscholen en moet plek bieden voor ontmoeting, sport en ontspanning. Er is al veel geld opgehaald, maar er was nog een tekort voor de Tuinspeelkamer. Dit laatste onderdeel van de Jachtweide wordt nu ook gerealiseerd, mede dankzij subsidie van Fonds Leefbaar Platteland.

Met € 50.000 subsidie Fonds Leefbaar Platteland wordt de Tuinspeelkamer een gemeenschappelijke buitenruimte. Voor de kinderen van de beide scholen, ouderen uit het dorp, ouders die hun kinderen naar de opvang of school hebben gebracht, als afspreekplek voor activiteiten en voor jongeren om elkaar te ontmoeten. De Tuinspeelkamer wordt verlicht en ingericht met een vlinder-, pluk- en fruittuin. Er komen speelelementen van natuurlijke materialen zoals een heuvelglijbaan, palenbos en andere speelmogelijkheden. Er komen daarnaast een siertuin met beplanting, zitbankjes en wandelpaden waar mensen in een rolstoel ook gebruik van kunnen maken.

Het initiatief is van dorpsbelang Tollebeek die alle ideeën voor de invulling van de Tollebeker Jachtweide hebben opgehaald met dorpsbijeenkomsten. Tollebekers ondernamen acties om geld op te halen. Zo waren er een sponsorloop en een succesvolle veiling. Ook heeft de gemeente Noordoostpolder bijgedragen en zijn er subsidies toegekend waaronder de Europese subsidieregeling LEADER.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Een nieuwsbericht wordt maximaal 1x per maand verzonden. Wil je snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Mail dan naar leefbaarplatteland@flevoland.nl en meld in het onderwerp
‘aanmelden nieuwsbrief’. Liever afmelden? Dan graag een reply op de nieuwsbrief met het verzoek tot afmelding.