Nieuwsbrief Leefbaar Platteland - april 2022

Adviescommissievergadering

De adviescommissie onder leiding van voorzitter Henk Noome boog zich in februari over een nieuwe reeks binnengekomen subsidieaanvragen Leefbaar Platteland. Twee initiatieven mogen we van harte feliciteren met een subsidietoekenning: Als eerste Stichting Het Paasverhaal Zeewolde. Zij organiseren op vrijdag 15 april 2022 de openluchtvoorstelling ‘Het Paasverhaal’ in Zeewolde. Deze voorstelling is gebaseerd op het tv-programma The Passion. De samenwerking tussen verschillende groepen mensen, zowel in de voorbereiding en bij de uitvoering, zorgt voor saamhorigheid. Het is een idee vanuit de samenleving en het is een nieuw evenement dat voor het eerst wordt georganiseerd. Dit maakte dat het initiatief voldoende scoort en subsidie
krijgt toegekend.

Als tweede feliciteren we Stichting de Lelystadse Boer. Zij gaan met het initiatief ‘Boer-Burger contact’ activiteiten organiseren om de relatie tussen Lelystedelingen en het omliggende platteland te versterken. Met ontmoetingsprogramma’s, een puzzel- en speurapp en een interactief online platform rondom lokaal voedsel, inclusief routes. Activiteiten die een
stad-plattelandsrelatie versterken én bedacht zijn vanuit boeren zelf die ook inwoners zijn van het gebied, maakte dat de adviescommissie een positieve beoordeling gaf.

Leefbaar Platteland en het Paasverhaal in het nieuws bij Omroep Flevoland

Veel inwoners van Flevoland weten nog niet dat het Fonds Leefbaar Platteland subsidie beschikbaar stelt om het platteland leefbaarder te maken. Daarom zochten we de samenwerking met Omroep Flevoland op om er met Het Paasverhaal als voorbeeld een item over te maken.

Geld voor je plan

Je kunt er niet omheen; elke initiatief kost geld. Leefbaar Platteland heeft met haar eigen fonds ondersteuning en subsidie tot 50% van de projectkosten beschikbaar voor initiatiefnemers. Het is aan de initiatiefnemers zelf om met elkaar de overige gelden bij elkaar te brengen. Zo kan je misschien terecht bij andere regelingen of fondsen. Op onze webpagina is hiervan een overzicht opgenomen.

Ideeënbus Leefbaar Platteland Flevoland

Heb jij een idee voor meer levendigheid en saamhorigheid in jouw dorp? Leefbaar Platteland ondersteunt goede ideeën! Nog voor de zomervakantie toert de ideeënbus Leefbaar Platteland door Flevoland om het fonds te promoten en ideeën van Flevolanders te activeren. Het toerprogramma met locaties en data wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Een nieuwsbrief wordt maximaal 1x per maand verzonden. Wil je snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Mail dan naar mailto:leefbaarplatteland@flevoland.nl en meld in het onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’. Liever afmelden? Dan graag een reply op de nieuwsbrief met het verzoek tot afmelding.

Weergave nieuwsbrief in opmaak

Wilt u deze nieuwsbrief liever opgemaakt zien? Klik dan hier: nieuwsbrief april 2022 (pdf, 2,94 mb)