MAEX stelt € 20.000 beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven in Flevoland

Van 19 tot en met 26 april 2022 is er in totaal € 20.000,- subsidie beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de lokale en regionale samenleving van Flevoland. Een initiatief kan maximaal € 2.500,- aanvragen om hun organisatiekracht te versterken. Op dinsdag 12 april 2022 organiseren MAEX en VSBfonds van 15:00 tot 16:00 een digitaal vragenuur. Ga voor meer informatie naar de website van MAEX.

Geld direct naar de samenleving

Maatschappelijke initiatieven zijn van onschatbare waarde voor een sociale en duurzame samenleving. Ze bestrijden bijvoorbeeld eenzaamheid of verbeteren de leefbaarheid in een buurt. Bewoners weten namelijk het beste wat er nodig is in hun eigen buurt. Ook hebben ze goede ideeën over hoe dit moet worden aangepakt. Wat vaak mist, is de financiële ruimte om hun eigen organisatie te versterken. MAEX en VSBfonds helpen hierbij.

Over MAEX

MAEX stimuleert bedrijven, fondsen en overheden om beter samen te werken met maatschappelijke initiatieven. Zo wordt er landelijk samengewerkt met VSBfonds om lokale maatschappelijke initiatieven te versterken waarbij mensen elkaar ontmoeten, elkaar helpen en versterken en zich ontwikkelen. VSBfonds heeft het geld voor deze Impuls beschikbaar gesteld. Het doel is dat uiteindelijk ook overheid, bedrijven en meer fondsen aanhaken om de lokale beweging van maatschappelijke initiatieven te versterken. Provincie Flevoland ondersteunt dit van harte.