Gert Jan van Tilburg ontvangt Gouden Kiekendief

Op vrijdagavond 12 november 2021 is Gert Jan van Tilburg beloond met de bijzondere Flevolandse Gouden Kiekendief voor zijn buitengewone inzet voor het landelijk gebied. De Gouden Kiekendief is bedoeld als blijk van waardering voor personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie Flevoland.

Buitengewone bijdrage voor het landelijk gebied

Sinds zijn jeugd in de Noordoostpolder heeft de heer van Tilburg zich maximaal ingezet voor een levendig landelijk gebied vanuit verschillende perspectieven. Hij is een drijvende kracht geweest op gebieden zoals landbouw, windenergie, cultuur, leefbaarheid en sociale cohesie op het platteland. Sinds 2002, vanuit Biddinghuizen, is hij actief betrokken geraakt bij onder andere het Europese LEADER fonds voor het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving. Eerst als lid van de Lokale Actie Groep, later als voorzitter die altijd vanuit een integrale blik in gesprek bleef met alle betrokkenen en vooruit bleef koersen om initiatieven uit het landelijk gebied tot bloei te brengen. Dit heeft hij voortvarend weten te combineren met het werk voor het Fonds Leefbaarheid de afgelopen jaren.

Bijzondere onderscheiding

In het bijzijn van echtgenote Annie kreeg Gert Jan van Tilburg de Gouden Kiekendief opgespeld door gedeputeerde Harold Hofstra. De huidige leden van de Lokale Actie Groep LEADER waren er ook bij om dit bijzondere moment te vieren in het multifunctioneel centrum De Binding, Biddinghuizen. Behalve de uitreiking van de speld, wordt de naam van de heer van Tilburg bijgeschreven in het ‘Ereboek van de Provincie Flevoland’. Het college van Gedeputeerde Staten kent de onderscheiding toe. Hofstra: “Provincie Flevoland moet mensen zoals Gert Jan koesteren en waarderen voor het vele werk dat hij verzet heeft. Gert Jan heeft vele mensen bij elkaar gebracht en meermaals nieuwe ideeën van de grond gekregen. Een man met visie én daadkracht. Deze unieke combinatie van eigenschappen heeft Gert Jan gedurende zijn loopbaan verzilverd met tientallen projecten op het platteland.”

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”

Gert Jan van Tilburg voelde zich zeer vereerd met deze onderscheiding. Hij benadrukte dat je alleen iets kunt bereiken als je samenwerkt en verbinding zoekt. Daarvoor is het belangrijk om een veilige sfeer te creëren waar emoties en drijfveren uitgesproken kunnen worden. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” aldus Van Tilburg.

Blik vooruit

Specifiek voor LEADER heeft Gert Jan van Tilburg veel betekend. De huidige LEADER periode (2016-2022) loopt bijna af. Vanaf januari 2022 neemt Henk Noome het stokje over als voorzitter. Henk ziet ernaar uit om voort te bouwen op de gerealiseerde initiatieven in het platteland. Begin 2022 wordt het afgeronde programma feestelijk gevierd. In 2022 zal Henk Noome in overleg met de Gedeputeerde Staten van Flevoland verkennen hoe de volgende LEADER programma periode (2023-2030) eruit gaat zien.

Foto: van links naar rechts op de foto (© Fotostudio Wierd): Annie en Gert Jan van Tilburg en gedeputeerde Harold Hofstra.