Vanaf 15 juni 2021 is het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 opengesteld. Met een bedrag van 2 miljoen euro ondersteunt provincie Flevoland de komende jaren gezamenlijke initiatieven voor een vitaal Flevolands platteland. Het gaat om initiatieven die de kwaliteit van het wonen in de dorpen en het buitengebied in Flevoland vergroten. Wie heeft een goed idee dat bijdraagt aan de toekomst van het platteland van Flevoland? Of wil daar over meedenken? Misschien kunnen we helpen bij het realiseren van het plan. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Met het Fonds Leefbaar Platteland steunen we projecten voor de sociale verbondenheid en de leefbaarheid van onze inwoners in het buitengebied. Samen werken we aan een vitaal Flevoland, waar we goed kunnen leven, wonen en werken”.

Eén loket, een coördinator

De gemeenten, Leader en provincie hebben één loket ingericht voor advies en informatie over regelingen of een persoonlijk gesprek met een coördinator. Bij het opzetten van een initiatief voor het eigen dorp, gebied of buurt komt veel kijken. Een idee en veel enthousiasme zijn een goed begin, maar soms is meer informatie, meedenken in de uitvoering of advies gewenst. We vinden het als gezamenlijke overheden belangrijk om initiatiefnemers te helpen. De coördinator is per e-mail bereikbaar via leefbaarplatteland@flevoland.nl.

Platform

Gelijktijdig met de openstelling is er nu ook het platform Leefbaar Platteland Flevoland, waar relevante informatie en de nadere regels voor het fonds 2021-2023 te vinden zijn. Het platform Leefbaar Platteland Flevoland brengt projecten in beeld, deelt verhalen, inspireert tot nieuwe initiatieven en geeft het laatste nieuws over ontwikkelingen in de regio. Maak kennis, lees meer over activiteiten en deel leefbaarplattelandflevoland.nl.

Nadere regels en adviescommissie

Om voor subsidie van het programma Leefbaar Platteland in aanmerking te komen, moet het initiatief voldoen aan bepaalde voorwaarden. De subsidiecriteria en het puntensysteem staan beschreven in de nadere regels. Deze nadere regels zijn op 1 juni 2021 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Flevoland. Een adviescommissie geeft over de projectaanvragen advies op basis van de subsidiecriteria en het puntensysteem. Vervolgens nemen Gedeputeerde Staten een besluit over het toekennen van subsidie.