Ter gelegenheid van de 1e vergadering van de Adviescommissie Leefbaar Platteland vond een informele bijeenkomst plaats in MFA Het Klavier in Rutten waarbij gedeputeerde Harold Hofstra de commissie veel succes toewenste. De commissie adviseert Gedeputeerde Staten over subsidieaanvragen voor versterking van de sociale cohesie en leefbaarheid in de dorpen en buitengebieden van Flevoland.