Maatschappelijke thema's bespreekbaar met musical - Urk

Musicalschool Light Up maakte met subsidie uit Fonds Leefbaarheid de musical ‘De Bleekneusjes kwamen en gingen’ om jongeren bewust te maken welke groepen mensen kwetsbaar zijn in de samenleving.

Wat doet musicalschool Light Up?

De naam ‘Light Up’ staat voor ‘Opstaan en schitteren’. Kinderen en jongeren tussen 6-20 jaar krijgen de ruimte om hun talenten in zang, dans en toneel te ontwikkelen en om ze te laten zien.

Ontwikkeling van het project

Het thema heeft vervolg gekregen in samenwerking met het lokale onderwijs. Er is een lesprogramma gemaakt over hoe om te gaan met kwetsbare groepen in de samenleving.

Online

Bekijk de website van de musicalschool LightUp
Bekijk de video over de musical op Youtube.

Opmerking

LET OP: Deze subsidie is verleend in een andere subsidieperiode- en programma. Sindsdien zijn onze subsidieregels aangescherpt. Dit kan betekenen dat een soortgelijke aanvraag niet meer in aanmerking komt voor een dergelijke subsidie. Deze aanvraag is als voorbeeld opgenomen omdat het een initiatief is vanuit inwoners, de sociale verbondenheid tussen verschillende groepen mensen versterkt en daarmee de leefomgeving verbeterd. Dit zijn dezelfde speerpunten in het actuele subsidieprogramma.

Wat zijn de Bleekneusjes en wat is de koppeling naar maatschappelijk thema’s?

De titel van de musical refereert naar de situatie van de kind vluchtelingen die vanuit de Randstad aan het eind van de Tweede Wereldoorlog onder andere naar Urk zijn gebracht om aan te sterken. Als ‘vreemde’ kinderen werden zij destijds heel gastvrij ontvangen op Urk. Maar hoe gaan de Urkers vandaag de dag om met vreemdelingen en jongeren en kinderen buiten hun eigen dorp? Het verhaal van de musical is aan de ene kant bedoeld om de jongeren van vandaag zich te interesseren voor de historie van Urk en zich aan de andere kant bewust te maken van kwetsbare groepen mensen die bij de samenleving horen.

Waar is de subsidie voor gebruikt?

Een lagere toegangsprijs zodat de musical voor meer mensen toegankelijk werd en de productie van decorstukken.

Hoe draagt dit initiatief bij aan sociale cohesie en leefbaarheid?

Het initiatief is vanuit de Urker samenleving ontstaan en verder ontwikkeld met het lokale onderwijs. Na de voorstelling kwamen gesprekken op gang en verhalen gingen weer leven. Kinderen stelden vragen aan hun ouders en grootouders. Er werden nieuwe contacten gelegd en mensen opgezocht. In gesprekken van vandaag over kwetsbare groepen wordt nog regelmatig gerefereerd aan de musical; “Weet je nog de bleekneusjes? Toon belangstelling aan anderen en stel vragen.”