Een plek voor ontmoetingen en activiteiten – Rutten

Sportvereniging Spelenderwijs Rutten maakte met subsidie uit Fonds Leefbaarheid een ontmoetings- en activiteitenpark voor inwoners van Rutten.

Wat is er gerealiseerd?

Rondom het Multifunctionele gebouw het Klavier met een multifunctioneel speelveld voor onder andere volleybal, voetbal en hockey zijn er ruimten gemaakt voor kinderen om buiten te spelen (crossbaan en playground) en activiteiten voor volwassenen (pluktuin en survivalbaan). Tussendoor staan parkbankjes en zit/speelelementen zoals een speeltafel dat ook als picknicktafel kan worden gebruikt.

Ontwikkeling van het project

In het Klavier is iedere maand een eetcafé, voor het bereiden van de maaltijden kunnen zij gebruik maken van de pluktuin. Er wordt nu een aanvang gemaakt om het onderwijs meer te betrekken bij voedsel. De pluktuin wordt als leerelement ingezet waarbij de leerlingen samen met ouderen bijvoorbeeld het groeiproces van groenten behandelen.

Hoe draagt dit initiatief bij aan sociale cohesie en leefbaarheid?

In het voortraject is dit idee helemaal gerealiseerd van- en door inwoners van Rutten. Van het maken van een plan, zoeken van geld, maken van een planning en vinden van vrijwilligers. Die samenwerking heeft meer sociale verbinding gegeven. Het resultaat ook. Want met een bankje bij het speelveld kan oma nu ook af en toe op doel staan met haar kleinkinderen in het veld. Vrijwilligers geven clinics bij de survivalbaan waardoor nieuwe groepen mensen elkaar ontmoeten. Er wandelen veel mensen en die blijven nu meer hangen bijvoorbeeld bij de voetbal. Er is meer reuring gekomen in- en om het gebouw.

Opmerking

LET OP: Deze subsidie is verleend in een andere subsidieperiode. Sindsdien zijn onze subsidieregels aangescherpt. Dit kan betekenen dat een soortgelijke aanvraag niet meer in aanmerking komt voor een dergelijke subsidie. Deze aanvraag is opgenomen als voorbeeld van een initiatief dat van inwoners zelf komt en heel sterk de sociale verbinding laat zien in de aanloop van het project en met het resultaat.